Bryggd tillsammans med Henning, Micke, Måns och Kim

Recept

Namn: Frank (Bitter)
Bryggdag: Fredag 6/2 2015
Typ: BIAB

Volym ner i jästunna: 20L
Beräknat OG: 1048
Beräknat FG: 1012
Bekräknat ABV: 4.7%
Beräknat IBU: 33

Mäskning
Tid: 60 min (65 grader)
Vatten: 20L
Maris Otter 4100 g
Crystal Malt 400 g

Nota = 4500 g

Kokning
Tid: 60 min
13 g EKG (60 min från slut)
6 g Challenger (60 min från slut)
10g EKG (15 min från slut)
10g Challenger (15 min från slut)
1 krm Protafloc (15 min från slut)

Jäst
English Ale Yeast (WLP002))
Pitchades vid 20 grader

Redovisning bryggdag

Total tid bryggning: ca 6h
OG: 1048 (Yeah)
Volym: 22 L ner i jäshink

1. Ny kokplatta! Fungerade helt okej, termostat slår dock av platta när temp har uppnåtts. Ha ett öga på koket och var med och justera!

2. Mäskningen gick bra. Lakade påsen med 8 liter vatten.

3. Uppkoket tog lång tid.

4. Koket gick bra. Till nästa gång, ha uppsikt över kokplattan, den slår av när den uppnår en viss temp.

5. Kylning med spiral tog ca 20 minuter.

6. Flaskning efter 2 veckor.

Anteckningar
BIAB

Mäsk: 20 L
Malt: ca 4.5 kg
Vattenförlust malt: Förlust 4 L
Tillsatte: 8 L
Bortkok: 2 L
Ner i tunna: ca 22 L

Resultat
OG: 1048
FG: 1012
ABV: 4.7 %

Primning

15 l på partyfat, primat med 3 g/l

6 l på flaska, primat med 3.5 g/l